Sposoby inwestycji niewielkich sum pieniędzy

Jest wiele osób, którzy nie posiadają wygórowanych oszczędności na przykład ze względu na swoje zarobki. Wówczas należy dokładnie zastanowić się, w jaki sposób je zainwestować, aby móc liczyć na jakikolwiek zysk. Dzięki temu nie trzeba będzie przechowywać ich na koncie.

Obligacje Skarbu Państwa

Małe kwoty to dobry sposób na to, aby móc zainwestować w Obligacje Skarbu Państwa. Jest to rodzaj papierów wartościowych, które są emitowane przez rząd, a dokładniej Ministra Finansów. Minister w pewnym sensie za pomocą obligacji pożycza pieniądze od nabywcy oraz oddaje je (wykupuje obligacje) razem z odpowiednimi odsetkami. Wszystko odbywa się w konkretnym czasie przyjętym przez dwie strony.

Pewność, że obligacje zostaną wykupione, daje sam Skarb Państwa. To właśnie on odpowiada całym zgromadzonym przez siebie majątkiem. Przepisy w sprawie obligacji są normowane przez ustawę budżetową.

Obligacje, których zapadalność wynosi mniej niż rok nazywane są bonami skarbowymi. Wyróżniają się one między innymi niskim stopniem ryzyka – jednocześnie są one jednak nisko oprocentowane. Aby mieć konkretny zysk z obligacji specjaliści proponują zdecydowanie się na te, które trwają między 2 a 10 latami. Koszt jednej obligacji to 100 złotych.

Fundusze inwestycyjne

Dobrym pomysłem jest również branie pod uwagę inwestycje w fundusze inwestycyjne. Są to składki, które przekazuje się na rzecz zbiorowego lokowania pieniędzy. Mogą to być również inne środki pieniężne takie jak papiery wartościowe. Takie wspólne inwestowanie tworzy kapitał, który przeznaczony jest do inwestycji większych, niż te indywidualne. Można dzięki temu liczyć na większy zysk. Całym majątkiem zebranym na rzecz funduszu rozdysponowują specjaliści, których główną rolą jest zapewnienie jak największego zysku dla uczestników.

Warto zaznaczyć, że inwestując w fundusz inwestycyjny nie trzeba martwić się podatkami. Są one z nich całkowicie zwolnione. Specjaliści, którzy zarządzają funduszem skupiają się głównie na bonach skarbowych oraz innych papierach wartościowych. Aby uczestniczyć w takim funduszu należy zainwestować 100 złotych.

Lokaty bankowe

Lokaty bankowe to kolejna propozycja możliwości generowania pewnych zarobków. Są one opłacalne szczególnie teraz, ponieważ to właśnie dzięki nim można zyskać nawet kilkaset złotych w skali roku. Niestety wartość ta uzależniona jest od kwoty, którą się tam zainwestuje oraz na jak długo się ją pozostawi.

Dużą zaletą jest fakt, że można ulokować nawet oszczędności  rozpoczynające się już od 500 złotych. W skali roku można dzięki temu zyskać nawet 20 zł. Kwota ta rośnie, jeśli zdecydujemy się regularnie wpłacać na lokatę swoje oszczędności.

Małe kwoty oczywiście również są w stanie dać nam konkretne zyski. Warto skorzystać na przykład z Obligacji Skarbu Państwa oraz z Funduszy inwestycyjnych. W ten sposób regularnie można będzie zwiększać swoje zarobki. Warto także otworzyć lokatę oszczędnościową, która pomaga w bezpiecznym ulokowaniu pieniędzy.

Dodaj komentarz